logo
   
 
 
Coaching

 

Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Coaching is gericht op het verhogen van professionaliteit en gericht op het behalen van organisatiedoelen. Bij coaching ligt het accent op het functioneren; coaching helpt zicht te krijgen op het eigen functioneren.

 

Bij coaching worden er door middel van feedback en training nieuwe vaardigheden ontwikkeld. Tijdens het traject wordt gewerkt aan een aantal persoonlijke (leer-) doelen en aan het vermogen om afstand te nemen van de eigen situatie en dagelijkse problemen in een breder perspectief te zien.

 

Een coachingstraject bestaat uit 5 tot 10 gesprekken. Het traject wordt vooraf gecontracteerd met de gecoachte, leidinggevende en coach. Deze worden regelmatig getoetst en geactualiseerd. In het contractgesprek wordt vastgesteld aan welke doelen er gewerkt gaat worden. Belangrijk is dat zowel de gecoachte als de organisatie baat hebben bij het coachingstraject

 

Wanneer?

Het kan bijvoorbeeld worden ingezet als ondersteuning bij een (nieuwe) functie, bij het implementeren van een nieuwe werkwijze, bij vastgelopen werkrelaties etc.


 

 

 

 
 
 


Contactgegevens:
De Blikopener
Helene Keur
Zutphen
Tel: 06-30155335
Email: info@deblikopener.info
Site:    www.deblikopener.info