logo
   
 
 
Supervisie

 

Supervisie is een zeer intensieve vorm van leren, waarin de persoon van de werker en zijn/haar (werk)ervaring centraal staan.

Supervisie is een individueel leertraject, onder leiding van een supervisor, waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk.
Door te reflecteren op de eigen werkstijl en gedachten, krijgt ‘de supervisant’ zicht op eigen functioneren. Vaste gedragspatronen van zichzelf en van de ander worden verkend en herkend. Men gaat op zoek naar dieperliggende motieven die ten grondslag liggen aan deze interacties (bewustwording). De supervisanten leren denken, voelen en handelen op elkaar af te stemmen (integratie) en kunnen daardoor alternatief gedrag ontwikkelen. Dit leidt tot een beter fuctioneren.

Een supervisietraject omvat minimaal 10 tot 15 bijeenkomsten. Soms moeizaam, soms verhelderend, soms verrassend maar altijd gericht op ontplooiing.De bijeenkomsten worden in de regel eens per veertien dagen gepland. Dan is er voldoende tijd om de ervaring tijdens de supervisie te toetsen aan de praktijksituatie. De duur van een bijeenkomst is minimaal een uur en maximaal anderhalf uur per supervisant.

Een supervisiebijeenkomst kan een individuele bijeenkomst zijn maar een groepssupervisie (2 tot 3 personen) is ook mogelijk. Een groepssupervisie duurt twee uur.

De supervisant zorgt voorafgaand aan een gesprek voor een werkinbreng en levert een reflectieverslag naar aanleiding van de vorige bijeenkomst.

 

Wanneer?

Het moment waarop u besluit om in supervisie te gaan kan verschillen.

U kunt in supervisie gaan:

  • Uit nieuwsgierigheid naar het eigen kunnen
  • Als u wilt (leren) sturen op competenties
  • Om te leren omgaan met veranderende situaties
  • Omdat problemen ervaren worden binnen de huidige (werk)situatie
  • Supervisie als middel/mogelijkheid tot reïntegratie
  • Om een impuls te krijgen om optimaal te blijven functioneren, voor nu en de  toekomst.

 

 

 

 

 


 

 
 
 

 

Contactgegevens:
De Blikopener
Helene Keur
Zutphen
Tel: 06-30155335
Email: info@deblikopener.info
Site:    www.deblikopener.info